Skirenn 08.01.2006

Det ble arrangert skirenn for barna på Robsrud.

Strålende føre og vær gjorde at 80 barn og 90 voksne møtte opp.

Det hele ble avsluttet med grilling og premieutdeling.

Start & mål området bak huset til formann Gran

Grilling av pølser var meget populært

Premieutdeling

Alder var ingen hindring for å få premie