AKSJONSGRUPPE ROBSRUD

 

 

Strategi

Kommunisere tydelig gjennom media.

Være tidlig ute med informasjon.

Være løsningsorienterte.

 

 

Formål

Ivareta beboernes interesser.

Foreslå gode løsninger.

 

 

Sammensetning

Representant fra styret i velforeningen:

3-5 beboere

Mulig representant fra eierne på gården.

Mulig representant fra arkitektene Astrup og Hellern.