Kinskogen Velforening

V/Leder Bjørn I. Gran

Skårerveien 27B

1470 Lørenskog                                                         Kjenn 10.07.05

 

 

Lørenskog kommune

V/Utbyggingstjenesten

 

 

 

 

Utendørs lagring av kasser på Coca Cola sitt område.

 

Kinnskogen Velforening har vært i samtaler med CCD angående utelagring. CCD viser til at dette på sikt skal opphøre, men at det vil ta noe tid grunnet organiseringsmessige problemer.

Slik vi ser saken er det hele snakk om en trenering av allerede fattede vedtak. CCD blir oppfattet som en stor industriaktør som tar seg til rette, og avventer å gjøre en del pålagte instrukser (les: Reguleringsplanen). Det ser ut til å være store økonomiske gevinster i å vente med å rydde opp i dette.

 

Kinnskogen Velforening krever en fortgang i arbeidet med å fjerne den ulovlige utendørs lagringen.

 

 

Utfordring

Velforeningen som representerer nærområdet ser gjerne at en Coca Cola kommer nabolaget i møte på en positiv og overraskende måte, gjennom eksempelvis tilskudd til det årlige ”Coca-Cola rundt” løpet, arrangert av ildsjeler i Biermannsskogen. Det kan  arrangeres en grillkveld for beboere i Robsrudstubben, eller det kan suppleres med  utstyr i gymsalen til nærområdets skole. Her er det ingen grenser for deres muligheter til å vise sterk og positiv lokal forankring.

 

En næringslivsaktør, uansett størrelse, bør  være seg bevisst sitt samfunnsansvar.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Bjørn Ivar Gran

Leder, Kinnskogen Velforening