Et forslag til revidering av kommuneplanen.

 

 

BAKGRUNN

Velforeningens bakgrunn for å komme med innspill er å komme med kommentarer i det  planområdet som berører velforeningens medlemmer.

 

 

 

Følgende områder kommenteres fra Kinnskogen Velforening.

 

  1. Robsrud tomten
  2. Turvei langs Langvannet.
  3. Limtomta (Langvannet nord, mot Lørenskog stasjon)
  4. Friområde mellom Kjenn skole og Solheim skole.
  5. Idrettshall i forbindelse med ny videregående skole.

 

 

ROBSRUD

Vi mener det er viktig at arealdelen blir balansert mellom kulturminner, bolig, kontorer og service. Kun 9da til boliger gir på ingen måte en balansert fordeling.

 

 

TURVEI LANGS LANGVANNET

 

LIMTOMTA

 

FRIOMRÅDE KJENN NORD

 

IDRETTSHALL KJENN NORD

 

 

Styret