Kinnskogen Vel

 

 

 

 

 

 

        Stiftet 1.juni 1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte for 2003 på Kjenn Skole onsdag 31. Mars 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden er:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valg av ordstyrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Godkjennelse av lovlig satt årsmøte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Godkjennelse av Årsberetning og regnskap

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Innkomne forslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bevilgninger i henhold til planer for 2004 og fastsettelse av kontingent:

 

Kr. 10.000.- til ferdigstillelse av ballplass inkludert mål.

 

 

 

 

Kr. 10.000.- til opparbeidelse av lekeplass og  montering av lekeapparater.

 

 

Kr. 15.000.- til oppsett av gjerde for ballplassen.

 

 

 

 

Kr. 20.000.- til anlegging av flytebrygger.

 

 

 

 

 

Styret bevilges inntil kr. 5.000.- årlig for vedlikehold av leke-og ballplass

 

 

Styret foreslår at kontingenten økes til kr. 150.- pr år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Valg i henhold til vedtektenes § 5

 

 

 

 

 

På valg for 2004 er:

Forslag fra styret på vegne av valgkomiteen

 

A) Leder Bjørn Ivar Gran

 

2år

Gjenvalg

 

 

B) Sekretær Ulf Nymoen

 

2år

Monika Kubosch Dahl

 

C) Styremedlem Heidi Kristiansen

2år

Morten Fagermoen

 

D) Varamedlem Monika Kubosch Dahl

1år

Liva Fjeldheim

 

 

F) Varamedlem Stein Petter Kirkeby

1år

Ulf Nymoen

 

 

G) Revisor Ingun Andersen

 

1år

Gjenvalg

 

 

og revisor Finn Rosenlind

 

1år

Gjenvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret ber om fullmakt til å velge representanter til:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørenskog Velforreninger Fellesutvalg

 

 

 

 

 

Festkomite og valgkomite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnskogen Vel

                Stiftet 1.juni 1914

 

Årsrapport for 2003

 

Politiske innspill

 

Aktiviteter

 

Bevilgninger

Det forslås følgende bevilgninger for årsmøte:

Styret bevilges inntil kr. 5.000.- årlig for vedlikehold av leke-og ballplass.

 

Planer for 2004

 

Styret har i 2003 bestått av følgende:

Styreleder             Bjørn Ivar Gran                                   

Nestleder              Lars Vestermo

Kasserer                               Ole Ragnar Karlstad

Sekretær                Ulf Nymoen

Styremedlem         Gunnar Otnes

Styremedlem         Jan Ove Storbakk

Styremedlem         Heidi Kristiansen

Varamedlem          Stein Petter Kirkeby

Varamedlem          Monika Kubosch Dahl

 

Lørenskog 29.02.04

 

Bjørn Ivar Gran (leder)                                                                                      Ulf Nymoen (sekretær)