Kinnskogen Vel

                Stiftet 1.juni 1914

 

Årsrapport for 2004

 

Politiske innspill

 

Aktiviteter

 

Bevilgninger

Det forslås følgende bevilgninger for årsmøte:

 

 

Planer for 2005

 

Styret har i 2004 bestått av følgende:

Styreleder             Bjørn Ivar Gran                                 

Nestleder               Lars Vestermo

Kasserer                               Ole Ragnar Karlstad

Sekretær                Monica Kubosch Dahl

Styremedlem       Gunnar Otnes

Styremedlem       Jan Ove Storbakk

Styremedlem       Morten Fagermoen

Varamedlem        Ulf Nymoen

Varamedlem        Atle Arkøy

 

Lørenskog 15.03.05

 

Bjørn Ivar Gran (leder)                                                                                    Monica Kubosch Dahl (sekretær)


 

Kinnskogen Vel Årsmøte

Kinnskogen Vel innkaller til årsmøte

onsdag 30/3 kl. 20.00 på Triaden, Vasshjulet.

Agenda:  Årsberetning, regnskap og valg.

Etter ordinært årsmøte arrangeres et

informasjonsstrategimøte om utbygging av

Robsrud.

 

Hilsen styret

 

 

Agenda

 

  1. Godkjenning av Årsmøtet
  2. Årsberetning for 2004
  3. Revidert regnskap for 2004
  4. Valg av styremedlemmer

Følgende medlemmer er på valg: 

               

Nestleder               Lars Vestermo    

Kasserer                               Ole Ragnar Karlstad    

Styremedlem       Gunnar Otnes    

Styremedlem       Jan Ove Storbakk    

Varamedlem        Ulf Nymoen    

Varamedlem        Atle Arkøy    

Revisor                 Finn Rosenlind

Revisor                 Ingun Andersen

 

  1. Bevilgninger for 2005

 

Kinnskogen Vel

 

 

 

        Stiftet 1.juni 1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

Note

2004

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter:

 

 

 

 

 

 

Medlemskontingenter

1

27 350

 

13 700

 

 

Spillemidler

 

20 000

 

 

 

 

Renteinntekter:

 

 

 

 

 

Postgiro

 

47

 

220

 

 

Plasseringskonto

2 773

 

9 413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum Inntekter

50 170

 

23 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter:

 

 

 

 

 

 

Norges Velforbund

1 040

 

1 140

 

 

Bankboksleie

 

471

 

471

 

 

Postboksleie

 

620

 

620

 

 

Websider

 

1 114

 

 

 

 

Andre adm kostnader

1 105

 

 

 

 

Vedlikehold av veltomt

4 657

 

 

 

 

Veltomt nærmiljøanlegg

2

36 970

 

24 800

 

 

Badebrygge

2

20 000

 

 

 

 

Gjerde

2

14 285

 

 

 

 

Fotballmål

2

14 000

 

0

 

 

Gebyrer

 

244

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum utgifter

 

94 506

 

27 078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

-44 336

 

-3 745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSE pr.31/12

 

 

 

 

 

Kassebeholdning

0

 

0

 

 

Postgiro

 

42 846

 

39 449

 

 

Plasseringskonto

178 999

 

226 732

 

 

Totalt i bank/kasse

221 845

 

266 181

 

 

Verdi av veltomta

1 000 000

 

1 000 000

 

 

Totale eiendeler

1 221 845

 

1 266 181

 

 

Ubetalte regninger

 

 

 

 

 

Total gjeld

 

 

 

 

 

 

Eiendeler - gjeld

1 221 845

 

1 266 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer: 

 

 

Revisor:

 

 

 

Ole Ragnar Karlstad

 

Ingunn Andersen

 

 

 

 

 

Finn Rosenlind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1: 169 medlemmer har betalt i 2004

 

 

 

 

Note 2: Vi har søkt om spillemidler til disse prosjektene