Kinnskogen Vel Årsmøte 2006

Kinnskogen Vel innkaller til årsmøte onsdag 22/03 2006 kl. 19.00 på Kjenn skole.

Agenda

 1. Godkjenning av Årsmøtet
 2. Årsberetning for 2005 (Se lenger ned i dokumentet)
 3. Revidert regnskap for 2005 (Se lenger ned i dokumentet)
 4. Valg av styremedlemmer
              Valgkomiteens forslag til styret:

   

  Styremedlemmer til valg:                                  Valgkomiteens forslag:

  Styreleder              Bjørn Ivar Gran                     Gjenvalg

  Sekretær               Monica Kubosch Dahl           Marianne Hagen

  Styremedlem         Gunnar Otnes                         Gjenvalg

  Styremedlem         Morten Fagermoen                 Gjenvalg

  Varamedlem          Ulf Nymoen                           Kristian Arntzen

  Varamedlem          Frode Bjørvik                        Liva Fjeldheim

 1. Bevilgninger for 2006

  Det forslås følgende bevilgninger for årsmøte:

  • Kr.30.000.- til forhøyelse av gjerdet og en viss forlengelse av gjerdet.
  • Styret bevilges inntil kr. 5.000.- for årlig vedlikehold av leke- og ballplass.
  • 5.000.- til premier til sommerstafetten.
  • Inntil 15.000,- til aktiviteter knyttet til arbeidet mot Postens etablering i Lørenskog.
  • 5.000 til sommerfesten på veltomta.
  • 10.000,- til ekstraordinært vedlikehold av veltomta.
  • Inntil 5.000 til gjennomføring av en sykkelfest i velområdet.
 2. Forslag til endring av teksten i vedtektenes §7a

  Gammel tekst:
  § 7. Årsmøte
  a. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel i lokalavisen med henvisning til utfyllende informasjon på foreningens hjemmeside http://kinnskogen.no. Samtidig med innkallelsen skal det på foreningens hjemmeside legges ut styrets årsmelding med angivelse av styrets sammensetning, revidert regnskap for foregående år og angi innkomne forslag som skal behandles på årsmøte. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til Styret v/lederen senest 15. februar, og når det gjelder forslag til endring av vedtektene, innen 31. desember foregående år.

  Ny tekst:
  § 7. Årsmøte
  a. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel på foreningens hjemmeside http://kinnskogen.no.  Samtidig med innkallelsen skal det på foreningens hjemmeside legges ut styrets årsmelding med angivelse av styrets sammensetning, revidert regnskap for foregående år og angi innkomne forslag som skal behandles på årsmøte. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til Styret v/lederen senest 15. februar, og når det gjelder forslag til endring av vedtektene, innen 31. desember foregående år.
   

Hilsen styret

 

******

 

Årsberetning for 2005

 

Politiske innspill

 

Aktiviteter

 

 

Planer for 2006

 

Styret har i 2005 bestått av følgende:

Styreleder             Bjørn Ivar Gran                                   

Nestleder              Lars Vestermo                      ikke på valg

Kasserer                Ole Ragnar Karlstad           ikke på valg

Sekretær                Monica Kubosch Dahl

Styremedlem         Gunnar Otnes

Styremedlem         Atle Arkøy                           ikke på valg

Styremedlem         Morten Fagermoen

Varamedlem          Ulf Nymoen

Varamedlem          Frode Bjørvik

 

Lørenskog 03.03.2006

 

Bjørn Ivar Gran (leder)                                                                                    Monica Kubosch Dahl (sekretær)


 

******

 

Revidert regnskap for 2005