Kinnskogen Vel Årsmøte 2007

Kinnskogen Vel innkaller til årsmøte onsdag 21. mars 2007 kl. 19.00 i Kjenn barnehage.

Agenda

  1. Godkjenning av Årsmøtet
  2. Årsberetning for 2006 (Se lenger ned i dokumentet)
  3. Revidert regnskap for 2006 (Se lenger ned i dokumentet)
  4. Valg av styremedlemmer
                Valgkomiteens forslag til styret:

 

Styremedlemmer til valg:                                  Valgkomiteens forslag:

Nestleder Lars Vestermo                               Gjennvalg

Kasserer Ole Ragnar Karlstad                       Gjennvalg

Styremedlem Atle Arkøy                              Liva Fjeldheim

Varamedlem Kristian Arntzen                      Gjennvalg

Varamedlem Liva Fjeldheim                         Hanne Berger

Revisor Stig Tore                                           Gjennvalg

Revisor Tone Fredriksen                               Gjennvalg

  1. Bevilgninger for 2007

Det forslås følgende bevilgninger for årsmøte:

·         Inntil kr. 5.000 til sommerstafetten

·         Inntil kr. 5.000 til sommerfesten på veltomta

·         Inntil kr. 5.000 til gjennomføring av en sykkelfest i velområdet

·         Inntil kr. 1.000 til skirenn

·         Kr.30.000.- til forhøyelse av gjerdet og en viss forlengelse av gjerdet (Dette ble bevilget i fjor, men man rakk ikke å montere gjerdet)

 

Hilsen styret

 ******

 

 

Årsberetning for 2006

 

 

 

Politiske innspill

 

 

 

Styret har i 2006 bestått av følgende:

Styreleder                   Bjørn Ivar Gran                              

Nestleder                    Lars Vestermo                     

Kasserer                      Ole Ragnar Karlstad          

Sekretær                     Marianne Hagen                    

Styremedlem              Morten Fagermoen                

Styremedlem              Gunnar Otnes                        

Styremedlem              Atle Arkøy                            

Varamedlem               Kristian Arntzen

Varamedlem               Liva Fjeldheim

 

Lørenskog 03.03.2007

 

Bjørn Ivar Gran (leder)                                                                     Marianne Hagen (sekretær)

 

 

 

Revidert regnskap for 2006

 Regnskap2007.jpg