Styremøte Kinnskogen Velforening 10.08.2005

 

Et arbeidende styremøte med rive og beisekost.

 

Klokka 20.00, regner det kan vi kanskje låne partyteltet til

 

Innkommen post

 

  1. Lage en utegrill, (lik den som er på badeplassen Vangen, men litt mindre).
  2. Andre arbeider som bør gjøres i år, kjøpe og sette opp informasjonstavle, basketballkurver, annet…
  3. Avtale en sosial kveld, fredag 13 eller lørdag 14 august. (Sett av begge datoene, og så blir vi enige på styremøtet.
  4. Sertifisering av lekeområdet.

 

 

Orienteringer

 

 

 

 

Sommerhilsen

 

Bjørn I. Gran