Styremøte Kinnskogen Velforening

 

Dato: 23.05.2007
Tid: 20:00
Sted: Veltomta

 

 

Saksliste:

 

 1. Godkjennelse av referat fra sist møte

 2. Innkommet post

  1. Reguleringsplan Robsrud varmesentral, offentlig ettersyn

  2. Tursti langs Østlandsterminalens østre side, naboklage

  3. Innkallelse til årsmøte i Velforeningens fellesutvalg

  4. Varsel om igangsetting av arbeid med bebyggelsesplan ved Solheim senter og tilstøtende områder

  5. Lørenskog gutter 98, orienterte om mulighet for faste treninger på torsdager på veltomta

 3. Tursti langs Langvannet, fremdrift og informasjon på hjemmesiden

 4. Forespørsel om tillatelse til å lage et vannhopp på veltomta

 5. Utkast på skriv til kommunen om trafikktelling langs Skårerveien

 6. Sommerstafetten, ønsker 2 hjelpere som tar imot påmelding samt trekker og overrekker premier. Ønsker en person til å organisere start om målområdet. Ønsker fullmakt til å kjøpe inn ”ropert”. For øvrig ønsker jeg korrektur på vedlegg

 7. Alt i boks til sommerfesten første lørdag i juni?

 8. Eventuellt

 

Bjørn Ivar Gran

Formann