Referat – Årsmøte i Kinnskogen Vel 21. mars 2007


Tilstede:          Bjørn I. Gran, Lars Vestermo, Ole Ragnar Karlstad, Kristian Arntzen, Liva Fjeldheim, Gunnar Otnes, Arne Olstad og Hanne Berger.
Meldt forfall:   Morten Fagermoen

 

1.         Årsmøtet ble åpnet v/Lars Vestermo.

 

2.         Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

3.         Valg av ordstyrer. Lars Vestermo ble foreslått og godkjent.  

4.         Årsberetningen ble gjennomgått v/Bjørn I. Gran. Godkjent.

5.         Regnskap Kinnskogen Vel
           

            Regnskapet ble gjennomgått v/kasserer Ole Ragnar Karlstad.
            Det er pr. tiden 229 medlemmer i Kinnskogen Vel.
            Kinnskogen Vel har kr. 300.000 på konto pr. dd.

            Kinnskogen vel benyttet i 2006 et advokatfirma til å utrede Posten-saken.
            Faktura på kr 12.782 forfalt i 2007. Beløpet er dermed ikke blitt belastet regnskapet for 2006.

 

6.         Bevilgninger 2007
     Følgende bevilgninger ble vedtatt:

·          Kr. 30.000 til forhøyelse og forlengelse av gjerdet rundt 100-meterskogen.

·         Kr. 5.000 for det årlige vedlikehold av leke- og ballplassen.

·         Kr. 5.000 til premier til sommerstafetten.

·         Kr. 5.000 til sommerfesten på veltomta.

·         Kr. 10.000 til ekstraordinært vedlikehold av veltomta.

·         Kr. 5.000 til sykkelfest i velområdet.

·         Kr. 3.000 til høst-dugnadsfest i 100-meterskogen.

·         Kr. 1.000 til skirenn.

 

7.         Valg
     Styremedlemmer til valg:

           Nestleder                    Lars Vestermo                       Gjenvalg
           Kasserer                     Ole Ragnar Karlstad  Gjenvalg

            Styremedlem             Atle Arkøy                              Liva Fjeldheim
            Varamedlem              Kristian Arntzen                      Gjenvalg
            Varamedlem              Liva Fjeldheim                        Hanne Ratvik Berger
            Revisor                       Stig Tore                                Gjenvalg
            Revisor                       Tone Fredriken                      Gjenvalg

            Det fremkom ingen benkeforslag, og forslaget til styret ble vedtatt.

 

Lørenskog 24.03.2007

 

________________________                                  ________________________
Hanne Ratvik Berger                                                Bjørn Ivar Gran
Referent                                                                    Formann