Kinnskogen Vel

            Stiftet 1. juni 1914  

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling, Lørdag 5. juni 2004.

Møtet ble avholdt i forkant av grillfesten på veltomta. Det var møtt opp mange medlemmer.

Styreleder Bjørn ble valgt som ordstyrer.

Det var ingen merknader til innkallingen og man gikk videre med dagsorden:

 

Generalforsamlingen ble godkjent som lovlig innkalt og satt.

 

Forslag:

Styret foreslo følgende:

 

Tilleggsbevilgning på 30.000,- NOK til å dekke kostnader ved ferdigstilling av fotballbane med mål og gjerde og flytebrygge.

 

Eventuelle tippemidler som det søkes om og som blir tildelt, går tilbake i beholdningen.

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

Referent Monika K. Dahl (Sekretær).