Referat fra styremøte i Kinnskogen Vel 15. september2005

 

Tilstede:     Bjørn Ivar Gran

                  Gunnar Otnes

                  Lars Vestermo

                  Morten Fagermoen

 

Saker:

 

 1. Status fra sist møte
  1. Klipping på veltomta
   Kommunen har vært på befaring på veltomta for å vurdere om de kan påta seg klipping av området.  Vi har ikke fått noen tilbakemelding på dette, men vi tar opp saken på nytt til våren om vi ikke har hørt noe fra dem.
  2. Basket kurvene
   Blir ingen montering av disse i høst.  Vi tar opp på nytt til våren om vi finner noen plass/metode å få de montert.
  3. Utvidelse av gjerdet på veltomta
   Lars vil snarest kontakte de som monterte gjerdet for å få satt de på saken med å utvide gjerdet..  Vi har en frist til 30.09.2005 for å få utbetalt spillemidler til gjerde.
 2. Bevilge penger til aksjonsgruppa "Nei til Godsterminal på Robsrud"
  Styret har fullmakt til å bevilge inntil halvparten av inntektene fra inneværende års kontingent til gode formål.  Det ble derfor besluttet å bevilge kr 13.675,-, som er halvparten av våre kontingent inntekter, til formål som kan bidra til at Posten ikke får bygge på Robsrud.  Formann Bjørn Ivar Gran, som deltar i Velforeningenes Fellesutvalg, vil ta fakturaer knyttet til dette arbeidet for inntil bevilget beløp slik at de blir ført i vårt regnskap.
 3. Støtte til barneskirenn i regi av Velforeningen på Robsrudjordet
  Styret har bevilget alle pengene de kan til arbeidet med å forhindre Posten i å få bygge på Robsrud, det er derfor ikke mer penger å bevilge til dette i år.  Skulle det være igjen penger fra punkt 2 i dette referatet kan disse benyttes til dette tiltaket siden også dette er ment å være med på å vise at området benyttes av innbyggerne i området.
 4. Forslag til plassering av bom i Skårerveien ved utbygging på Robsrud
  Styret mener man skal avvente og fremme et forslag om bom i Skårerveien, men at man bør se etter andre hastighets- og trafikkdempende tiltak.
 5. Avtale tid for å løfte opp flytebrygga
  De tilstedeværende besluttet at Ole Ragnar Karlstad finner et passende tidspunkt for å ta opp brygga og sender dette på mail til de andre i styret.

 

 

Morten Fagermoen

Styremedlem