Referat fra styremøte i Kinnskogen Vel 25. januar 2006

 

Tilstede:     Bjørn Ivar Gran

                  Ole Ragnar Karlstad

                  Lars Vestermo

                  Morten Fagermoen

 

Saker:

 

1.      Revisor for 2005
Bjørn Gran avklarer med Tone Fredriksen om hun tar jobben for 2005 og stiller for valg i 2006.

2.      Forberede årsmøtet:

a.       Medlemmer på valg:

                                                                           i.      Bjørn Ivar Gran, formann

                                                                         ii.      Monica Dahl, sekretær

                                                                        iii.      Morten Fagermoen, styremedlem

                                                                       iv.      Gunnar Otnes, styremedlem

                                                                         v.      Ulf Nymoen, varamedlem

                                                                       vi.      Frode Bjørvik, varamedlem

b.      Styret sjekker med aktuelle kandidater

c.       Bjørn Gran skriver årsberetning for 2005 som oversendes Monica Dahl for å legges på web'n og Ole Ragnar har lagd regnskap som er sendt til Monica Dahl for å legges ut

d.      Lars Vestermo setter inn annonse i RB om at årsmøtet holdes 22/3-2006 kl. 19:00 på Kjenn skole mer enn 14 dager før møtet

e.       Monica Dahl oppdaterer hjemmesiden med årsberetning/regnskap/møtedato (22.03.2006 19:00) før annonse settes i RB

f.        Forslag til bevilgninger på årsmøtet:

                                                                           i.      Styret får fullmakt til å benytte inntil 15.000,- i aktiviteter knyttet til arbeidet mot etablering av Posten på Robsrud

                                                                         ii.      5.000,- til arrangement av sommerstafett på Solheim skole

                                                                        iii.      5.000,- til sommerfesten lørdag 3. juni

                                                                       iv.      5.000,- til "sykkelfest" til høsten

                                                                         v.      Inntil 10.000,- til ekstraordinert vedlikehold av veltomta (oppdatering av grus & grøntareale)

3.      Velforeningen ønsker å bidra i utbygningen av "100 meter skogen" til friluftsareal for barn.

4.      Posten
Se forslaget til bevilgninger for 2006

5.      Skirennet på Robsrud
80 barn og 90 voksne deltok.  Meget vellykket!!

6.      Turstier
Dersom utbygningen av Posten på Robsrud blir vedtatt etableres to arbeidsgrupper ift. å ivareta våre interesser ifm. de foreslåtte turstiene:

a.       Langs Langvannet

b.      Østsiden av Robsrud

7.      Jubelskirenn
Avventer kommunalt vedtak

8.      Oppgaver på veltomta 2006:

a.       Øke høyden på gjerdet, som vedtatt tidligere

b.      Etterfylle steinmel på fotballbanen (Sjekke om kommunen har noe å bidra med)

c.       Sertifisering av lekeplassen

d.      Olje trapp/brygge/benk

e.       Montere 1 basket kurv på stolpen langs veien (Bjørn Gran skal holde den ved montering)

9.      Rekruttering av småbarnsforeldre

a.       Jobbe videre for å finne muligheter for å få kontaktmuligheter med småbarnsforeldre for å gjennomføre arrangementer.

10.  Kjenn videregående skole

a.       Bjørn Gran & Gunnar Otnes er med i en arbeidsgruppe for å se den nye videregående skolen og utformingen av uteområdene

11.  Eventuelt

a.       Morten Fagermoen sjekker med Monica Dahl om vi kan få enklere tilgang til å oppdatere web'n vår

b.      Vi arbeider med å kartlegge friområdene

 

 

Morten Fagermoen
Styremedlem