Kartutsnitt for den planlagte turvegen langs Langvannet:

Disse kartene er oversendt Kinnskogen Velforening ifm. planleggingen av turvegen langs Langvannet i februar 2008.