Kinnskogen Vel

 

Trapp

Sommeren 2003 ble det bygd ny trapp på fra lekeplassen og ned til Flabben.

Dette førte til økt bruk av området og har senere ført til at vi har fått lagt ut ei badebrygge.