Kinnskogen Vel

 

Hvordan bli medlem:

Ønsker du å bli medlem, innbetal kroner 150,- til kontonummeret under og merk betalingen med Årskontingent <år>.

Kontonummer: 0530.03.79933

Postadresse:
Kinnskogen velforening
Postboks 412
1473 Lørenskog