Kinnskogen Vel

 

Prosjekter

Arbeide mot Postens etablering på Robsrud Saken tapt i 2006
Badeplass/flytebrygge på Flabben Ferdigstilt i 2004
Lekeplass på veltomta Ferdigstilt i 2004
Ball-løkke med mål og gjerde rundt på veltomta Ferdigstilt i 2004
Fartshump i Kjennveien Ferdigstilt i 2004
Trapp ned til Langvannet fra veltomta Ferdigstilt i 2003