Dokumenter

Informasjon fra Lørenskog kommune

06.03.2009 - Anleggsarbeid i Håkons vei

Vedrørende tursti/vel langs Langvannet

23.10.2008 - Tegninger fra kommunen som visualiserer tenkt trase over veltomten
29.04.2008 - Brev fra kommunens advokat vedr. opparbeidelse av turvei over veltomta
21.04.2008 - Brev til kommunen med kommentarer til brev fra deres advokat datert 
12.03.2008 - Brev fra kommunens advokat vedr. opparbeidelse av turvei over veltomta
15.02.2008 - Kartutsnitt av traséen
04.10.2007 - Brev fra kommunens advokat vedr. opparbeidelse av turvei - erverv av rettigheter
14.08.2007 - Merknader til nabovarsel
10.05.2007 - Brev til kommunen med kommentarer og innsigelser ifm. varsel om oppstart av planarbeid

Vedrørende Posten på Robsrud

26.06.2008 - Søknad til Posten om bygging av lekborg i Rådhus parken
28.02.2006 - LVFs klage på vedtaket om Postens utbygging på Robsrud
12.11.2005 - Brev til kommunen med merknader til reguleringsplan 21-6-07 Robsrud 2
01.10.2005 - Leserinnlegg i Romerikes Blad - Det er fortsatt mulig å si nei til Posten
06.09.2005 - Flyer mot Postens utbygning på Robsrud
04.07.2005 - Møte med kommunen vedrørende Postens utbygning på Robsrud
18.06.2005 - Notat fra medlem mot Postens utbygning på Robsrud
31.03.2005 - Brev til arkitektene bak Postens bygg på Robsrud
30.03.2005 - Formålet til aksjonsgruppa mot Posten på Robsrud
07.01.2005 - Brev til kommunen om Posten på Robsrud

Vedrørende skoler og tilhørende utearealer

02.08.2006 - Brev til kommunen om Hundremeterskogen
20.06.2005 - Nedre Romerike VGS - Byggeprogram II
20.06.2005 - Nedre Romerike VGS - Arealskjema
02.04.2004 - Brev til kommunen om utearealene til Solheim skole
01.03.2004 - Brev til kommunen om Hundremeterskogen

Vedrørende diverse saker

22.10.2005 - Brev til kommunen med forslag til revidering av kommuneplan
14.07.2005 - Brev til kommunen om utendørs lagring hos Coca Cola